Asociace penzionů pro seniory České republiky

 

Vítáme Vás na stránkách Asociace penzionů pro seniory České republiky!

 

Asociace penzionů pro seniory České republiky, z.s.

Asociace penzionů pro seniory ČR (APPSČR) je profesní sdružení organizací, které se zaměřují na péči o seniory a podporu jejich rodin.

Svým členům nabízí standardy SANATORY, jejich základní stupeň- Bronzový standard péče SANATORY je minimem kvality poskytované péče v zařízení pro seniory. Jeho přijetí je podmínkou členství v Asociaci.

Asociace vytváří pro své členy systém školení a podpory při zavádění standardů péče. Členem APPSČR se může stát jakákoliv organizace, která přijme tyto standardy péče za své a bude je dodržovat. Předpokladem přijetí je také etické chování k seniorům a jejich rodinám.

Vytváříme v naší společnosti prostor pro novou alternativu v rozvoji sociálních služeb.

Kontakty

 

Asociace penzionů pro seniory České republiky, z.s.

 

Kontaktní adresa

Kancelář APPSČR
Pernerova 168, Pardubice 53002

Telefon: 778 766 215
Email: podatelna@appscr.cz
Web: www.appscr.cz

Vedoucí kanceláře APPSČR: Mgr. Kristýna Hypšová

Provozní doba kanceláře: Út- Čt 9- 17 h

Konference APPSČR 24. června 2016, Kubova Huť

Asociace penzionů pro seniory ČR zve srdečně své členy a zájemce o členství z řad penzionů a klubů pro seniory na konferenci- valnou hromadu zapsaného spolku APPSČR.

Datum konání

24. června 2016

Místo konání

Hotel Arnika, Kubova Huť 49, okres Vimperk – Jihočeský kraj

Hotel Arnika se nachází v krásné šumavské přírodě na kraji Boubínského pralesa. Na dohled od hotelu je nejvýše položená železniční stanice v České republice. Pozvání hostitelky- předsedkyně Spolku seniorů Arnika paní Hany Jíchové platí i pro rodinné příslušníky členů Asociace. Cena ubytování za osobu a noc s plnou penzí je 200 Kč. Přijet můžete už večer před konferencí ve čtvrtek 23.6. a zdržet se celý víkend. Program pro rodinné příslušníky na pátek během konání konference je připojen v emailu.

Během konference bude nachystáno drobné občerstvení, po skončení programu je pro zájemce v plánu krátká procházka po okolí.

Program konference

DOPOLEDNE- pro členy, zájemce o členství a hosty – všichni jsou vítáni

9:00 Prezence, občerstvení účastníků

9:30 Zahájení konference – prezident Lukáš Stehno

Téma: Význam Asociace v každodenním životě členů, ASP a jejich klientů

- kde jsme byli před rokem a kde jsme dnes

10:00Diskuze na téma přínos členství v Asociaci penzionů pro seniory

Zpětná vazba pro vedení Asociace od členů- zajímá nás, v čem Vám Asociace pomohla a v čem vidíte příležitosti ke zlepšení, jaká jsou Vaše očekávání od dalšího členství v Asociaci

11:00 Přestávka

11:15 Možnosti dalšího rozvoje Asociace - Kristýna Hypšová, vedoucí kanceláře

12:00 Oběd


Odpolední část konference je určená pouze pro členy

13:30 Rekapitulace členské základny- přijetí nových kandidátů na členství

13:45 Standardy Sanatory

 1. Důvody a způsob hodnocení a evidence výsledků testů ASP
 2. Zavádění standardů- průběh návštěvy školitelky a získání odznaku SANATORY
 3. Diskuze
  • Průběh školení standardů SANATORY- zpětná vazba od členů
  • Podoba označení SANATORY
  • Doškolování nových ASP
  • Průběh kontrol dodržování standardů- jak jak často a jakým způsobem?

14:00 Přestávka

14:15 Hospodaření Asociace a výše členských příspěvků na další období

 

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Program konference ke stažení ve formátu PDF.

Termín další konference ke konci roku 2016

Standardy SANATORY Asociace penzionů pro seniory ČR

Standardy SANATORY mají tři stupně- základní bronzový standard SANATORY je podmínkou členství v Asociaci. Jedná se o záruku kvality péče a důstojného a podnětného prostředí života seniorů.

Bronzový Standard SANATORY

Bronzový Standard SANATORY je základ, který určuje způsoby jak poskytovat péči v zařízeních, které patří do Asociace. Jsou to standardy, které nás vedou k tomu, aby péče vycházela z potřeb seniorů i Asistenta sociální péče. Obsahují: Školení Asistentů sociální péče, Kontrolní mechanismy pro vedoucí přímé péče, Konzultace školitelky SANATORY v členských zařízeních a doporučení z hlediska vybavení a zázemí poskytované péče.

Stříbrné Standardy SANATORY

Stříbrné Standardy SANATORY mají za cíl navázat na poskytnutou péči a rozšířit možnosti všech klientů v rámci programu aktivit, které jsou tak široké, jaká je potřeba klientů. Vychází z hlavního hesla programu Sanatory „Pořád sami sebou“. Všichni lidé mají právo být sami sebou a proto všechny aktivity a terapie ve stříbrném programu SANATORY vychází z přání každého seniora.

Zlaté Standardy SANATORY

Zlaté Standardy SANATORY nás vede k péči o životní prostředí, ve kterém se pohybujeme. Vychází z filozofie mysli globálně, jednej lokálně. A proto všechna zařízení, která mají označení Zlatého Sanatory se snaží vytvářet prostředí, ve kterém se jeho klienti cítí co nejlépe s využitím přírodních, obnovitelných a recyklovatelných zdrojů. Příkladem je vnitřní i vnější zařízení s použitím přírodních materiálů, orientace na obnovitelné zdroje a minimalizace odpadu. Členové Asociace, kteří dosáhli zlatého odznaku Sanatory, poskytují ten nejvyšší možný standard péče s ohledem na zdravý životní styl ubytovaných seniorů a ekologický provoz celého zařízení.

Ke stažení Bronzové standardy SANATORY ve formátu PDF

Tisková zpráva

 

TZ: Asociace penzionů pro seniory ČR sdružuje a podporuje své členy – kluby a penziony pro seniory. Od začátku nového roku Asociace školí standardy péče SANATORY

Pardubice, 13. ledna 2016

Asociace penzionů pro seniory ČR (APPSČR) sdružuje lidi a organizace zaměřené na péči o nejstarší občany České republiky. Členové Asociace se podílejí na rozvíjení alternativy sociálních služeb pro seniory. Tyto služby Asociace rozvíjí na základě zákona 108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách a naplňuje tím ideu vzniku tohoto zákona, který podporuje větší zapojení celého spektra naší společnosti při péči o potřebné.

APPSČR podporuje činnost svých členů, kteří svou každodenní prací se seniory ovlivňují život celé společnosti, někteří už několik desítek let a to bez provozních dotací od státu. Asociované kluby a penziony pro seniory navíc poskytují útočiště i lidem, kteří by se z nějakého důvodu do registrovaného Domova pro seniory vůbec nedostali, ale přesto potřebují pomoc.

Asociace si na svém posledním jednání v prosinci roku 2015 opět odsouhlasila, že podstatnou a nedílnou součástí její existence musí být standardy péče, které budou zárukou kvality a zároveň další alternativou v budoucím rozvoji sociálních služeb České republiky. Asociace přistupuje k zavádění základního bronzového standardu péče SANATORY, který je pro všechny členy závazný a je neoddělitelnou podmínkou pro členství v Asociaci. Na tento základ navazují stříbrný a zlatý stupeň standardů SANATORY, které se týkají sociálních a terapeutických aktivit a ekologického životního prostředí seniorů.

Asociace se v letošním roce soustředí na zavedení bronzového standardu SANATORY u všech svých členů- asociovaných penzionů pro seniory. Standardy péče slouží k tomu, aby ulehčily každodenní práci pečovatelek, a navazují na ně kontrolní mechanismy pro vedoucí pracovníky. Celý systém včetně školení a podpory ze strany Asociace má za cíl zkvalitnění poskytované péče, za kterou se všichni společně zaručujeme seniorům, o které se staráme a jejich rodinám.

Na konci loňského roku si valná hromada Asociace penzionů pro seniory ČR nastavila cíle pro první čtvrtletí 2016 do další konference, která proběhne 16. března 2016. Hlavním cílem je zavedení standardů péče SANATORY, které sjednotí kvalitu odborného přístupu k seniorům ve všech členských zařízeních. Asociace proškolí veškerý spolupracující personál svých členů.

V neposlední řadě se Asociace snaží zapojit se do legislativních změn příslušných zákonů, které mají vliv na život seniorů v České republice. Asociace penzionů pro seniory ČR působí v legislativní sekci Hospodářské komory a bude se k těmto zákonům vyjadřovat z pozice zástupce organizací, které se denně starají o přibližně tisícovku českých seniorů.


Kontakt: Asociace penzionů pro seniory, z.s. kancelář: Pernerova 168, Pardubice 530 02, vedoucí kanceláře Mgr. Kristýna Hypšová, email: kancelar@appscr.cz, tel.: 778 766 215 www.appscr.cz